blockimage

Nakts peldējums 2020

2020. gada 26. septembrī

Atbalsta

 
 

NOLIKUMS

1. Mērķis un uzdevumi

Pasākuma mērķis ir popularizēt peldēšanu kā veselīga un aktīva dzīvesveida neatņemamu sastāvdaļu, un aicināt cilvēkus vairāk izbaudīt peldēšanu.

Pasākuma uzdevumi:

 • uzrunāt un piesaistīt pēc iespējas vairāk dalībnieku;
 • sagādāt dalībniekiem vēl nebijušas pozitīvas emocijas peldbaseina apmeklējuma laikā;
 • iedrošināt ikvienu dalībnieku izaicināt sevi un pārbaudīt savas fiziskās sagatavotības spējas.

2. Vieta un laiks

Pasākums notiks 2020. gada 26. septembrī, starti no plkst. 20.00 līdz 22.15  Liepājā, LOC Baseins&SPA (Brīvības iela 39).

3. Vadība

“Nakts peldējumu” Liepājā organizē Liepājas veloaktīvistu un ziemas peldētāju klubs “VeloRonis” sadarbībā ar Latvijas Peldēšanas federāciju. Pasākums norisinās ar Latvijas Sporta federāciju padomes un Liepājas pilsētas atbalstu.

4. Dalībnieki

Pasākumā drīkst un ir aicināts piedalīties jebkurš interesents, kurš vēlas un spēj apmeklēt peldbaseinu.

Pasākumā var startēt maksimāli 192 dalībnieki.

Pasākumā piedalās dalībnieki, kuri ir reģistrēti pasākumam.

Pasākuma dalībniekiem, kuri jaunāki par 16 gadiem, nepieciešama vecāka, aizbildņa vai pilnvarotās personas klātbūtne pasākumā un reģistrācijā klātienē.

5. Peldējumu grupas

Pasākuma ietvaros dalībnieki piedalās pusstundas (30 minūšu) peldējumā, kura laikā brīvi izvēlētā peldēšanas stilā, veidā un tempā cenšas nopeldēt pēc iespējas lielāku distanci.

Dalībnieki reģistrējas peldējumiem kādā no četrām grupām jeb sesijām:

 • Entuziastu un ģimeņu grupa (bērni un jaunieši, kā arī pieaugušie ar zemām vai vidējām peldēšanas prasmēm);
 • Amatieru un tautas grupa (bērni un jaunieši, kā arī pieaugušie ar labām peldēšanās prasmēm);
 • Sporta grupa (bērni un jaunieši, kas trenējas sporta grupās, kā arī peldēšanas vecmeistari);
 • Pro grupa (bērni un jaunieši, kā arī peldēšanas vecmeistari ar ļoti labām peldēšanas prasmēm).

6. Pasākuma programma

 • 19.00 – 22:00 Reģistrācija
 • 19.30 Atklāšanas ceremonija, informācija, iesildīšanās
 • 20.00 Starts Entuziastu un ģimeņu grupai
 • 20.45 Starts Amatieru un tautas grupai
 • 21.30 Starts Sporta grupai
 • 22.15 Starts Pro grupai

Dalībnieku ierašanās baseinā ne ātrāk kā 30 minūtes pirms sava peldējuma.

Atkarībā no pieteikušos dalībnieku skaita pasākuma organizatoriem ir tiesības dalībnieku iekļaut citas grupas starta laikā, kā arī mainīt programmu, par to paziņojot pasākuma dalībniekiem.

7. Iepriekšējā pieteikšanās pasākumam internetā

Līdz 25. septembra plkst 20.00 iepriekšējā pieteikšanās internetā tiek veikta šeit vai mājaslapā naktspeldejums.lv, kur tiek aizpildīta “Nakts peldējuma Liepājā” pieteikuma forma vai līdz tiek sasniegts peldējuma grupas maksimālais dalībnieku skaits.

Piesakoties pasākumam internetā, dalībnieks apņemas arī reģistrācijā klātienē 26. septembrī uzrādīt personu apliecinošu dokumentu un dalībnieku sarakstā ar savu parakstu apliecina:

 • piekrišanu pasākuma nolikumam;
 • sava veselības stāvokļa atbilstību peldēšanai baseinā;
 • personīgu atbildību par savu veselības stāvokli pasākuma laikā.

8. Reģistrācija pasākumam klātienē

Pasākuma dienā, 26. septembrī, no pulksten 19.00 līdz 22.00 reģistrācija tiek veikta klātienē reģistratūrā LOC Baseins&SPA (Brīvības iela 39, Liepāja).

Reģistrējoties pasākumam klātienē dalībnieks:

 • apņemas uzrādīt personu apliecinošu dokumentu;
 • aizpilda pasākuma dalības pieteikuma anketu*;
 • saņem dalībnieka numuru, kas tiek uzrakstīts ar marķieri uz pleca vai muguras daļas (lāpstiņas).

Aizpildot pasākuma dalības pieteikuma anketu, dalībnieks ar savu parakstu apliecina:

 • piekrišanu pasākuma nolikumam;
 • sava veselības stāvokļa atbilstību peldēšanai baseinā;
 • personīgu atbildību par savu veselības stāvokli pasākuma laikā;
 • apņemšanos ievērot peldbaseina iekšējos kārtības noteikumus.

*Pasākuma dalībniekiem, kuri jaunāki par 16 gadiem, nepieciešama vecāka, aizbildņa vai pilnvarotās personas klātbūtne pasākuma un reģistrācijā klātienē.

9. Dalības maksa

Pasākums dalībniekiem ir bez maksas.

10. Pasākumā iekļauts

 • baseins ar sešiem 25 metru peldceliņiem;
 • tiesnešus, kas pasākuma laikā veic dalībnieku nopeldētās distances uzskaitīšanu;
 • atraktīvs pasākuma vadītājs un dzirkstoša mūzika;
 • profesionāla glābēja uzraudzība;
 • medicīniskā personāla klātbūtne;
 • mantu glabātuve pasākuma vietā;
 • profesionāli fotogrāfi pasākuma laikā;
 • apliecinājums par dalību pasākumā.

11. Pasākuma norise

 • Dalībniekiem līdz 5 minūtēm pirms peldējuma sākuma ir iespēja iepeldēties, savukārt 1 minūti pirms peldējuma sākuma dalībnieki nostājas pie peldbaseina gala sienas atbilstoši kārtas numuram – ar nepāra skaitli reģistrētie dalībnieki peldējumu uzsāk no viena baseina gala, bet ar pāra skaitli reģistrētie – no otra baseina gala;
 • Peldējuma atklāšana sākas ar kopīgu starta signālu, pēc kura visi dalībnieki uzsāk savu peldējumu, ievērojot peldēšanas plūsmu – peld pa celiņa labo pusi;
 • Peldējumu dalībnieks var veikt jebkurā stilā. Arī ātrums nav būtisks – mērķis ir kopīgi nopeldētie metri, nevis laiks.

12. Uzvarētāja noteikšana

Uzvarētājs ir ikviens, kurš ir piecēlies pats un piecēlis citus.

Uzvarētāji tiek noteikti katrā grupā atsevišķi, ņemot vērā dalībnieka nopeldēto distanci.

13. Apliecinājums

Ikviens dalībnieks saņems apliecinājumu par dalību pasākumā un peldējuma rezultātu.

14. Dalībnieku drošība

Dalībnieku drošībai pasākuma vietā nodrošināts glābējs.

Aizliegts pirms peldēšanas lietot stimulējošus medikamentus, alkoholu.

Dalībniekiem obligāti jāiepazīstas un jāievēro pasākuma drošības noteikumi. Dalībnieks apņemas necelt nekāda veida pretenzijas pret pasākuma organizatoriem iespējamo traumu gadījumā, kas radušās paša dalībnieka vainas, apstākļu nenovērtēšanas vai pārslodzes dēļ.

Ja dalībnieks redz, ka noteikumi netiek ievēroti, ieteicams brīdināt dalībnieku, kā arī skatītāju, kurš pārkāpj noteikumus un/vai paziņot par to pasākuma organizatoriem.

Peldot, iekāpjot un izkāpjot no baseina, jāuzmanās no baseina gala un sāna sienām, lai sevi nesavainotu.

15. Dalībnieku apģērbs

Apģērbs – parasts peldēšanas peldkostīms, peldbikses, peldbrilles, peldcepure.

16. Rezultāti

Dalībnieku vārds, uzvārds un rezultāts tiks publicēti mājaslapas naktspeldejums.lv pasākuma rezultātu sadaļā.

17. Reklāma

Piesakoties pasākumam, dalībnieki apliecina, ka piekrīt pasākuma laikā uzņemto fotogrāfiju un videomateriālu izmantošanai pasākuma organizatoru vajadzībām.

18. Pasākuma nolikums un, tā izmaiņas

Tiesnešu kolēģijai kopā ar organizatoru ir tiesības izlemt jautājumus, kuri nav minēti pasākuma nolikumā, kā arī, iepriekš nebrīdinot dalībniekus, veikt izmaiņas šajā nolikumā.

Organizatori nenes atbildību par dalībnieku nolikuma nezināšanu un neievērošanu.

Pasākuma dalībnieks viennozīmīgi piekrīt šim nolikumam un apņemas to ievērot.

Pēdējās izmaiņas šajā nolikumā veiktas 20.08.2020.

19. Personas datu aizsardzība

Liepājas veloaktīvistu un ziemas peldētāju klubs “VeloRonis” kā pasākuma organizators ciena pasākuma dalībnieku privātumu.

Datu pārzinis ir Liepājas veloaktīvistu un ziemas peldētāju klubs “VeloRonis” , adrese: Siguldas iela 19-41, Liepāja, LV-3401.

Piesakoties pasākumam, dalībnieks piekrīt savu personas datu apstrādei pasākuma organizēšanas vajadzībām. Pasākuma rezultātu objektīvai nodrošināšanai ir nepieciešams norādīt dalībnieka vārdu, uzvārdu, dzimumu, dzimšanas datus un izvēlēto distanci. Citi dati iesniedzami brīvas izvēles kārtībā.

Publiski redzamajos rezultātos ir redzams dalībnieka izvēlētā distance, vārds, uzvārds un rezultāts. Ja dalībnieks nevēlas tikt uzrādīts publiski redzamajos sarakstos, viņam par to jāinformē pasākuma organizators uz e-pastu info@veloronis.lv. Šajā gadījumā publiski redzamajos sarakstos dalībnieks tiks norādīts kā “Anonīms”. Anonīms dalībnieks nevar pretendēt un atsakās no jebkādām balvām, kas tiek pasniegtas pasākuma dalībniekiem.

Jebkurā brīdī pasākuma dalībniekam ir iespēja pieprasīt dzēst vai veikt labojumus savas personas datos.

Pasākuma dalībnieki, piesakoties pasākumam, piekrīt pasākuma laikā uzņemto foto un videomateriālu izmantošanai pasākuma organizatora vajadzībām, tai skaitā, bet ne tikai publicēšanai mājaslapā veloronis.lv, medijos un sociālajos portālos.

Dalībnieks, piesakoties pasākumam, norāda savu e-pastu, tas tiek iekļauts dalībnieku datu bāzē ar nolūku informēt dalībnieku par jaunumiem vai izmaiņām pasākuma informācijā, kā arī citās norisēs. No jaunumu saņemšanas jebkurā brīdī dalībniekam ir iespēja atrakstīties, sūtot savas vēlmes uz e-pastu info@veloronis.lv.

KONTAKTI:

veloronis@veloronis.lv

Inga Krivcova +371 26324104

Margarita Teivāne +371 29748164