blockimage

Nakts Velobums

2020. gada 26. septembrī

Atbalsta

 
 

NOLIKUMS

1. Mērķis un uzdevums

Veicināt un popularizēt riteņbraukšanu Liepājā, kā visiem pieejamu sporta veidu.

Veicināt cilvēku regulāru nodarbošanos ar fiziskām aktivitātēm brīvā dabā.

Audzināt cilvēkos saudzējošu attieksmi pret dabu un popularizēt tīru vidi Liepājā un Latvijā.

Noskaidrot sacensību labākos OPEN, sieviešu, ģimeņu un veterānu grupu dalībniekus.

2. Vieta un laiks

Sacensības notiks 2020. gada 26. septembrī, starti no pulksten 19.50 līdz 21.00 pie Liepājas, LOC Baseins&SPA (Brīvības iela 39).

3. Vadība

Velorogaininga sacensības “Nakts Velobumu” organizē Liepājas veloaktīvistu un ziemas peldētāju klubs “VeloRonis” sadarbībā ar Lejaskurzemes tūrisma un orientēšanās klubu “DR-KRASTS”. Sacensības tiek organizētas ar Latvijas Sporta federāciju padomes un Liepājas pilsētas atbalstu.

4. Sacensību programma

 • 19.00 – 20.45 Reģistrācija un dalībnieku karšu saņemšana
 • 19.30 Atklāšanas ceremonija, informācija, iesildīšanās
 • 19.50 – 21.00 Starti velorogaininga sacensībām
 • 23.00 Noslēgums velorogaininga sacensībām
 • 23.30 Uzvarētāju apbalvošana

Atkarībā no pieteikušos dalībnieku skaita pasākuma organizatoriem ir tiesības programmu mainīt, par to paziņojot pasākuma dalībniekiem.

5. Dalībnieku grupas

Vienas stundas sacensības notiks šajā grupā:

 • Jauno ģimeņu – dalībnieki komandās no 2 līdz 5 cilvēkiem, vismaz viens bērns līdz 7 gadu vecumam, vismaz viens pieaugušais (no 18 gadu vecuma)

Divu stundu sacensības notiks vairākās grupās:

 • OPEN – dalībnieki komandās no 2 līdz 5 cilvēkiem bez vecuma ierobežojuma, vismaz viens pieaugušais (no 18 gadu vecuma)
 • Sievietes – komandā 2 līdz 5 sievietes bez vecuma ierobežojuma, vismaz viena pārstāve 18 gadi vai vecāka
 • Ģimeņu – dalībnieki komandās no 2 līdz 5 cilvēkiem, vismaz viens bērns līdz 14 gadu vecumam, vismaz viens pieaugušais (no 18 gadu vecuma)
 • Veterāni – dalībnieki komandās no 2 līdz 5 cilvēkiem, visi vecumā virs 55 gadiem

6. Sacensību formāts

Vienas vai divu stundu sacensības velorogainingā.

Rogainings ir komandu sporta sacensības, kur komandas noteiktā laika periodā, brīvi izvēlētā secībā apmeklē apvidū (šoreiz pilsētvidē) izvietotus kontroles punktus, kuriem piešķirtas dažādas vērtības. Mērķis ir savākt pēc iespējas lielāku punktu vērtību summu.

Pārvietošanās distancē tikai minoties ar velosipēdiem.

7. Karte

Kartes mērogs 1:15000 (A3 formāts). Kartes pamatne būs veidota no karšu izdevniecības “Jāņa sēta” materiāliem.

Katrai komandai tiks piešķirta viena karte, kas izgatavota no ūdensizturīga materiāla.

8. Atzīmēšanās kontrolpunktos

Atzīmēšanās kontrolpunktos tiek veikta ar Qrenteering mobilo aplikāciju – nolasot QR kodus kontrolpunktos. Punktu vērtības kartē no 2 līdz 10. Katrai komandai nepieciešams uzlādēts mobilais telefons ar iespēju uzstādīt aplikāciju.

 • Android viedtālruņiem paredzētā aplikācija šeit
 • Apple viedtālruņiem paredzētā aplikācija šeit

9. Iepriekšējā pieteikšanās sacensībām internetā

No 25. augusta līdz 21. septembrim iepriekšējā pieteikšanās internetā tiek veikta mājaslapā rogaining.lv.

Piesakoties sacensībām internetā, dalībnieks apņemas arī reģistrācijā klātienē 26. septembrī uzrādīt personu apliecinošu dokumentu un dalībnieku sarakstā ar savu parakstu apliecina:

 • piekrišanu sacensību nolikumam;
 • personīgu atbildību par savu veselības stāvokli sacensību laikā.

10. Reģistrācija sacensībām klātienē

Jauni dalībnieki klātienē var pieteikties ierobežotā skaitā jeb līdz tiek izsniegtas visas organizatoru iepriekš izdrukātās sacensību kartes. Aicinām dalībniekus pieteikties laicīgi internetā.

Pasākuma dienā, 26. septembrī, no pulksten 19.00 līdz 20.45 reģistrācija tiek veikta klātienē reģistratūrā LOC Baseins&SPA (Brīvības iela 39, Liepāja).

Reģistrējoties sacensībām klātienē dalībnieks:

 • apņemas uzrādīt personu apliecinošu dokumentu;
 • aizpilda sacensību dalības pieteikuma anketu*.

Aizpildot sacensību dalības pieteikuma anketu, dalībnieks ar savu parakstu apliecina:

 • piekrišanu sacensību nolikumam;
 • personīgu atbildību par savu veselības stāvokli sacensību laikā.

*Dalībniekiem, kas jaunāki par 12 gadiem, pieteikuma anketu paraksta vecāki, aizbildnis vai pilnvarotā persona.

11. Dalības maksa

Sacensības dalībniekiem ir bez maksas.

12. Sacensībās iekļauts

 • sacensību karte;
 • kontrolpunktu reģistrēšanas aplikācija;
 • mantu glabātuve sacensību vietā;
 • profesionāli fotogrāfi sacensību laikā;
 • apliecinājums par dalību sacensībās;
 • 1.-3.vietu ieguvējiem katrā grupā diploms un balvas no sacensību atbalstītājiem.

13. Uzvarētāja noteikšana

Uzvarētāji tiek noteikti katrā grupā atsevišķi, skaitot kontrolpunktu summu.

Vienāda punktu skaita gadījumā, augstāku vietu ieņem ātrāk finišējusī komanda.

14. Apbalvošana

1.-3.vietas ieguvēji katrā grupā tiek apbalvoti ar diplomiem un piemiņas balvām.

Iespējamas organizatoru pārsteigumu balvas dalībniekiem, kuri būs startējuši gan “Nakts peldējumā”, gan “Nakts Velobumā”.

15. Dalībnieku drošība

Sacensību dalībnieki ievēro ceļu satiksmes noteikumus.

Dalībnieki pārvietojas ar velosipēdiem, kas aprīkoti atbilstoši ceļu satiksmes noteikumiem. Īpaša uzmanība jāpievērš atstarotāju un kabatas lukturīšu esamībai, jo sacensības notiek diennakts tumšajā laikā.

Dalībnieki izmanto aizsargķiveres un atstarojošās vestes.

Dalībniekiem obligāti jāiepazīstas un jāievēro sacensību drošības noteikumi. Dalībnieks apņemas necelt nekāda veida pretenzijas pret sacensību organizatoriem iespējamo traumu gadījumā, kas radušās paša dalībnieka vainas, apstākļu nenovērtēšanas vai pārslodzes dēļ.

Ja dalībnieks redz, ka noteikumi netiek ievēroti, ieteicams brīdināt dalībnieku, kā arī skatītāju, kurš pārkāpj noteikumus un/vai paziņot par to sacensību organizatoriem.

Dalībniekiem distancē var noderēt – pumpis, rezerves kamera, pudele ar dzeramo ūdeni, mobilā tālruņa rezerves uzlādes baterija un citas lietas saskaņā ar dalībnieka vajadzībām.

16. Protesti

Protesti jāiesniedz rakstiskā veidā sacensību organizatoriem 15 min. laikā pēc pieņemtā lēmuma (protesta) pasludināšanas, iemaksājot drošības naudu 10 EUR apmērā. Protestu izskatīšana notiek pēc katras distances finišā. Ja protests apmierināts, drošības naudu atdot protesta iesniedzējam.

17. Rezultāti

Dalībnieku komandas vieta grupā, grupa, rezultāts, pilsēta un klubs/biedrība publicēti šeit.

18. Reklāma

Piesakoties sacensībām, sacensību dalībnieki apliecina, ka piekrīt sacensību laikā uzņemto fotogrāfiju un videomateriālu izmantošanai sacensību organizatoru vajadzībām.

19. Sacensību nolikums un tā izmaiņas

Tiesnešu kolēģijai kopā ar organizatoru ir tiesības izlemt jautājumus, kuri nav minēti sacensību nolikumā, kā arī, iepriekš nebrīdinot dalībniekus, veikt izmaiņas šajā nolikumā.

Organizatori nenes atbildību par dalībnieku nolikuma nezināšanu un neievērošanu.

Sacensību dalībnieks viennozīmīgi piekrīt šim nolikumam un apņemas to ievērot.

Pēdējās izmaiņas šajā nolikumā veiktas 19.08.2020.

20. Personas datu aizsardzība

Liepājas veloaktīvistu un ziemas peldētāju klubs “VeloRonis” kā sacensību organizators ciena sacensību dalībnieku privātumu.

Datu pārzinis ir Liepājas veloaktīvistu un ziemas peldētāju klubs “VeloRonis” , adrese: Siguldas iela 19-41, Liepāja, LV-3401.

Piesakoties sacensībām, dalībnieks piekrīt savu personas datu apstrādei sacensību organizēšanas vajadzībām. Sacensību rezultātu objektīvai nodrošināšanai ir nepieciešams norādīt dalībnieka vārdu, uzvārdu, dzimumu, dzimšanas datus un izvēlēto grupu. Citi dati iesniedzami brīvas izvēles kārtībā.

Publiski redzamajos rezultātos ir redzams dalībnieka izvēlētā grupa, vārds, uzvārds, klubs un/vai pilsēta un izcīnītā vieta. Ja dalībnieks nevēlas tikt uzrādīts publiski redzamajos sarakstos, viņam par to jāinformē sacensību organizators uz e-pastu info@veloronis.lv. Šajā gadījumā publiski redzamajos sarakstos dalībnieks tiks norādīts kā “Anonīms”. Anonīms dalībnieks nevar pretendēt un atsakās no jebkādām balvām, kas tiek pasniegtas sacensību dalībniekiem.

Jebkurā brīdī sacensību dalībniekam ir iespēja pieprasīt dzēst vai veikt labojumus savas personas datos.

Sacensību dalībnieki, piesakoties sacensībām, piekrīt sacensību laikā uzņemto foto un videomateriālu izmantošanai sacensību organizatora vajadzībām, tai skaitā, bet ne tikai publicēšanai mājaslapā veloronis.lv, medijos un sociālajos portālos.

Dalībnieks, piesakoties sacensībām, norāda savu e-pastu, tas tiek iekļauts dalībnieku datu bāzē ar nolūku informēt dalībnieku par jaunumiem vai izmaiņām sacensību informācijā, kā arī citās norisēs. No jaunumu saņemšanas jebkurā brīdī dalībniekam ir iespēja atrakstīties, sūtot savas vēlmes uz e-pastu info@veloronis.lv.

KONTAKTI:

veloronis@veloronis.lv

Inga Krivcova +371 26324104

Margarita Teivāne +371 29748164