blockimage

Nakts Velobums

2023. gada 29. septembrī

Atbalsta

 
 

NOLIKUMS

1. Mērķis un uzdevums

Veicināt un popularizēt riteņbraukšanu Liepājā, kā visiem pieejamu sporta veidu.

Veicināt cilvēku regulāru nodarbošanos ar fiziskām aktivitātēm brīvā dabā.

Audzināt cilvēkos saudzējošu attieksmi pret dabu un popularizēt tīru vidi Liepājā un Latvijā.

Noskaidrot sacensību labākos jauno ģimeņu, OPEN, ģimeņu un veterānu distanču dalībniekus.

2. Vieta un laiks

Sacensības notiks 2023. gada 29. septembrī, starts pulksten 20.00 skvērā pie “Čili Pizza” Stendera ielā (Stendera iela 18/20, Liepāja).

3. Vadība

Velorogaininga sacensības “Nakts Velobums” organizē Liepājas veloaktīvistu un ziemas peldētāju klubs “VeloRonis”. Sacensības tiek organizētas ar Liepājas valstspilsētas atbalstu.

4. Sacensību programma

 • 19.00 Reģistrācija un dalībnieku karšu saņemšana
 • 19.50 Atklāšanas ceremonija, informācija
 • 20.00 Kopīgs starts vienas un divu stundu velorogaininga sacensībām
 • 21.00 Finišs vienas stundas velorogaininga sacensībām (Jauno ģimeņu distance)
 • 21.30 Vienas stundas sacensību uzvarētāju apbalvošana
 • 22.00 Finišs divu stundu velorogaininga sacensībām (Pārējām distancēm)
 • 22.30 Divu stundu sacensību uzvarētāju apbalvošana

Atkarībā no pieteikušos dalībnieku skaita pasākuma organizatoriem ir tiesības programmu mainīt, par to paziņojot pasākuma dalībniekiem.

5. Distances

Vienas stundas sacensību distance:

 • Jauno ģimeņu – dalībnieki komandās no 2 līdz 5 cilvēkiem, vismaz viens bērns līdz 7 gadu vecumam, vismaz viens pieaugušais (no 18 gadu vecuma)

Divu stundu sacensību distances:

 • Ģimeņu – dalībnieki komandās no 2 līdz 5 cilvēkiem, vismaz viens bērns līdz 14 gadu vecumam, vismaz viens pieaugušais (no 18 gadu vecuma)
 • OPEN – dalībnieki komandās no 2 līdz 5 cilvēkiem, vecāki par 14 gadiem, vismaz viens pieaugušais (no 18 gadu vecuma)
 • Veterānu – dalībnieki komandās no 2 līdz 5 cilvēkiem, visi vecumā virs 50 gadiem

Dalībnieku vecumu nosaka pilnos gados uz pasākuma dienu – 29. septembri.

6. Sacensību formāts

Vienas vai divu stundu sacensības velorogainingā.

Rogainings ir komandu sporta sacensības, kur komandas noteiktā laika periodā, brīvi izvēlētā secībā apmeklē apvidū (šoreiz pilsētvidē) izvietotus kontroles punktus, kuriem piešķirtas dažādas vērtības. Mērķis ir savākt pēc iespējas lielāku punktu vērtību summu.

Pārvietošanās distancē tikai minoties ar velosipēdiem, izņemot elektrovelosipēdus.

7. Karte

Kartes mērogs 1:15000 (A3 formāts). Kartes pamatne būs veidota no karšu izdevniecības “Jāņa sēta” materiāliem.

Katrai komandai tiks piešķirta viena karte, kas izgatavota no ūdensizturīga materiāla.

8. Atzīmēšanās kontrolpunktos

Atzīmēšanās kontrolpunktos tiek veikta ar Qrenteering mobilo aplikāciju – nolasot QR kodus kontrolpunktos. Punktu vērtības kartē no 2 līdz 10. Katrai komandai nepieciešams uzlādēts mobilais telefons ar iespēju uzstādīt aplikāciju.

 • Android viedtālruņiem paredzētā aplikācija šeit
 • Apple viedtālruņiem paredzētā aplikācija šeit

9. Iepriekšējā pieteikšanās sacensībām internetā

Iepriekšējā pieteikšanās internetā pieejama līdz 27. septembrim mājaslapā rogaining.lv līdz tiek rezervētas visas organizatoru izdrukātās sacensību kartes.

Lai pieteiktos sacensībām internetā:

 • mājaslapā rogaining.lv tiek aizpildīta sacensību pieteikuma forma;
 • pārskaitīta dalības maksa par komandu uz organizatora norēķinu kontu saskaņā ar tālāk norādīto cenrādi:

Liepājas veloaktīvistu un ziemas peldētāju klubs „VeloRonis“
Reģ. Nr. 40008220083
AS “SEB banka”
LV60UNLA0050021816720
Maksājuma mērķis: Saskaņā ar pieteikumā saņemto e-pastu.

Piesakoties sacensībām internetā, pārstāvis apliecina visu komandas dalībnieku:

 • ievadīto datu pareizību;
 • piekrišanu sacensību nolikumam;
 • veselības stāvokļa atbilstību sacensībām un izvēlētajai distancei.

10. Reģistrācija sacensībām klātienē

Jauni dalībnieki klātienē var pieteikties ierobežotā skaitā jeb līdz tiek izsniegtas visas organizatoru iepriekš izdrukātās sacensību kartes. Aicinām dalībniekus pieteikties laicīgi internetā līdz 27. septembrim.

Sacensību dienā, 29.septembrī, no pulksten 19.00 līdz 20.00 reģistrācija un dalības apmaksa tiek veikta klātienē sacensību reģistratūrā skvērā pie “Čili Pizza” Stendera ielā (Stendera iela 18/20, Liepāja).

Reģistrējoties sacensībām klātienē, komandas pārstāvis aizpilda sacensību dalības pieteikuma anketu, samaksā dalības maksu skaidrā naudā un apliecina visu komandas dalībnieku*:

 • ievadīto datu pareizību;
 • piekrišanu sacensību nolikumam;
 • veselības stāvokļa atbilstību sacensībām un izvēlētajai distancei.

*Dalībniekiem, kas jaunāki par 12 gadiem, pieteikuma anketu paraksta vecāki, aizbildnis vai pilnvarotā persona.

11. Dalības maksa

Dalībnieka vecuma grupa Piesakoties internetā līdz 24. septembrim (eur) Piesakoties internetā no 25. līdz 27. septembrim (eur) Piesakoties klātienē 29. septembrī (eur)
Līdz 7 gadiem 0 2 2
No 8 līdz 17 gadiem 3 4 7
No 18 līdz 49 gadiem 5 7 12
No 50 gadiem 3 4 7

Dalības maksa ir atkarīga no komandas dalībnieku vecuma un skaita, kā arī pieteikšanās datuma.

Dalības maksas apmēru nosaka pēc tā datuma, kad tā tiek samaksāta, nevis pēc pieteikšanās datuma. Ja dalības maksa līdz sacensību dienai nav pārskaitīta, tad sacensību dienā jāmaksā pilna maksa!

Dalībniekiem, kuri uz sacensībām neierodas vai pasākums tiek atcelts nepārvaramu apstākļu (Force majeure) dēļ, iemaksātā dalības maksa netiek atgriezta.

12. Sacensībās iekļauts

 • dalībnieku starta komplekts ar atbalstītāju produktiem;
 • sacensību karte;
 • sacensību piemiņas uzlīme;
 • kontrolpunktu reģistrēšanas aplikācija;
 • mantu glabātuve un velonovietne sacensību vietā;
 • profesionāli fotogrāfi sacensību laikā;
 • apliecinājums par dalību sacensībās;
 • 1.-3.vietu ieguvējiem katrā grupā diploms un balvas no sacensību atbalstītājiem.

13. Uzvarētāja noteikšana

Uzvarētāji tiek noteikti katrā grupā atsevišķi, skaitot kontrolpunktu summu.

Vienāda punktu skaita gadījumā, augstāku vietu ieņem ātrāk finišējusī komanda.

14. Apbalvošana

1.-3.vietas ieguvēji katrā grupā tiek apbalvoti ar diplomiem un piemiņas balvām.

Iespējamas organizatoru pārsteigumu balvas dalībniekiem.

15. Dalībnieku drošība

Sacensību dalībnieki ievēro ceļu satiksmes noteikumus.

Dalībnieki pārvietojas ar velosipēdiem, kas aprīkoti atbilstoši ceļu satiksmes noteikumiem diennakts tumšajā laikā. Obligāta ir atstarotāju un ieteicama kabatas lukturīšu lietošana.

Dalībniekiem ieteicams izmantot aizsargķiveres un atstarojošās vestes.

Dalībniekiem obligāti jāiepazīstas un jāievēro sacensību drošības noteikumi. Dalībnieks apņemas necelt nekāda veida pretenzijas pret sacensību organizatoriem iespējamo traumu gadījumā, kas radušās paša dalībnieka vainas, apstākļu nenovērtēšanas vai pārslodzes dēļ.

Ja dalībnieks redz, ka noteikumi netiek ievēroti, ieteicams brīdināt dalībnieku, kā arī skatītāju, kurš pārkāpj noteikumus un/vai paziņot par to sacensību organizatoriem.

Dalībniekiem distancē var noderēt – pumpis, rezerves kamera, pudele ar dzeramo ūdeni, mobilā tālruņa rezerves uzlādes baterija un citas lietas saskaņā ar dalībnieka vajadzībām.

16. Protesti

Protesti jāiesniedz rakstiskā veidā sacensību organizatoriem 15 min. laikā pēc pieņemtā lēmuma (protesta) pasludināšanas, iemaksājot drošības naudu 10 EUR apmērā. Protestu izskatīšana notiek pēc katras distances finišā. Ja protests apmierināts, drošības naudu atdot protesta iesniedzējam.

17. Rezultāti

Dalībnieku komandas vieta grupā, grupa, rezultāts, komanda un dalībnieku vārds, uzvārds publicēti šeit.

18. Reklāma

Piesakoties sacensībām, sacensību dalībnieki apliecina, ka piekrīt sacensību laikā uzņemto fotogrāfiju un videomateriālu izmantošanai sacensību organizatoru vajadzībām.

19. Sacensību nolikums un tā izmaiņas

Tiesnešu kolēģijai kopā ar organizatoru ir tiesības izlemt jautājumus, kuri nav minēti sacensību nolikumā, kā arī, iepriekš nebrīdinot dalībniekus, veikt izmaiņas šajā nolikumā.

Organizatori nenes atbildību par dalībnieku nolikuma nezināšanu un neievērošanu.

Sacensību dalībnieks viennozīmīgi piekrīt šim nolikumam un apņemas to ievērot.

Pēdējās izmaiņas šajā nolikumā veiktas 19.03.2023.

20. Personas datu aizsardzība

Liepājas veloaktīvistu un ziemas peldētāju klubs “VeloRonis” kā sacensību organizators ciena sacensību dalībnieku privātumu.

Datu pārzinis ir Liepājas veloaktīvistu un ziemas peldētāju klubs “VeloRonis” , adrese: Siguldas iela 19-41, Liepāja, LV-3401.

Piesakoties sacensībām, dalībnieks piekrīt savu personas datu apstrādei sacensību organizēšanas vajadzībām. Sacensību rezultātu objektīvai nodrošināšanai ir nepieciešams norādīt dalībnieka vārdu, uzvārdu, dzimumu, dzimšanas datus un izvēlēto grupu. Citi dati iesniedzami brīvas izvēles kārtībā.

Publiski redzamajos rezultātos ir redzams dalībnieka izvēlētā grupa, vārds, uzvārds, komanda, valsts un izcīnītā vieta. Ja dalībnieks nevēlas tikt uzrādīts publiski redzamajos sarakstos, viņam par to jāinformē sacensību organizators uz e-pastu info@veloronis.lv. Šajā gadījumā publiski redzamajos sarakstos dalībnieks tiks norādīts kā “Anonīms”. Anonīms dalībnieks nevar pretendēt un atsakās no jebkādām balvām, kas tiek pasniegtas sacensību dalībniekiem.

Jebkurā brīdī sacensību dalībniekam ir iespēja pieprasīt dzēst vai veikt labojumus savas personas datos.

Sacensību dalībnieki, piesakoties sacensībām, piekrīt sacensību laikā uzņemto foto un videomateriālu izmantošanai sacensību organizatora vajadzībām, tai skaitā, bet ne tikai publicēšanai mājaslapā veloronis.lv, medijos un sociālajos portālos.

Dalībnieks, piesakoties sacensībām, norāda savu e-pastu, tas tiek iekļauts dalībnieku datu bāzē ar nolūku informēt dalībnieku par jaunumiem vai izmaiņām sacensību informācijā, kā arī citās norisēs. No jaunumu saņemšanas jebkurā brīdī dalībniekam ir iespēja atrakstīties, sūtot savas vēlmes uz e-pastu info@veloronis.lv.

KONTAKTI:

veloronis@veloronis.lv

Inga Krivcova +371 26324104

Margarita Teivāne +371 29748164