blockimage

Veloaktīvs

2024. gada 28. aprīlis – 27. septembris

Atbalsta

 
 

NOLIKUMS

1. Mērķis un uzdevums

Popularizēt ikdienas riteņbraukšanu Liepājā, kā visiem pieejamu sporta un pārvietošanās  veidu.

Veicināt cilvēku regulāru nodarbošanos ar fiziskām aktivitātēm brīvā dabā.

Audzināt cilvēkos saudzējošu attieksmi pret dabu.

Noskaidrot izaicinājuma sacensību “Veloaktīvs 2024” (turpmāk – Izaicinājums) dalībniekus, kuri ar riteņbraukšanas aktivitāšu palīdzību ik dienas nobraukuši līdz 15 km attālumu, katru aktivitāti uzsākot vai pabeidzot Liepājas administratīvajā teritorijā.

2. Laiks un vietas

Izaicinājums notiks no 2024. gada 28. aprīļa plkst.10.00 līdz 27. septembra plkst.22.00. Izaicinājuma aktivitātes jāsāk vai jābeidz Liepājas valstspilsētas teritorijā.

3. Vadība

Izaicinājumu rīko Liepājas veloaktīvistu un ziemas peldētāju klubs “VeloRonis” ar Liepājas valstspilsētas atbalstu.

4. Izaicinājuma norise

Izaicinājuma atklāšana – 28. aprīlis

10.00 – 16.30 Kontrolpunktu apmeklēšana ar velosipēdu individuāli (jauktā secībā, pēc katra izvēles):

 • Cafe “Kubs” Zirgu salā;
 • Liepājas olimpiskā centra Baseins&SPA, Brīvības iela 39
 • KURTS coffee, Tirgoņu ielā 24;
 • Čili Pizza, XL Sala, Klaipēdas ielā 62

Liepājas pludmalē pie Glābšanas stacijas (Jūrmalas parks 2, Liepāja)

17.00 – 17.30 Reģistrācija, atbildes uz jautājumiem par Izaicinājumu

17.30 – 17.45  Dalībnieku kopīgs foto pie vides objekta – “Liepājas burti”

17.45 – 18.00 Vairāku, visu kontrolpunktu apmeklējušo dalībnieku, apbalvošana ar organizatoru un atbalstītāju balvām pēc nejaušības principa

Izaicinājuma noslēgums – 27. septembris – velorogaininga sacensību “Nakts Velobums 2024” norises vietā (skvērā pie “Čili Pizza” Stendera ielā)

 • 22.00 Izaicinājuma finišs
 • 23.00 Izaicinājuma uzvarētāju apbalvošana un pasākuma noslēgums

5. Dalībnieki

Dalībnieki var būt jebkurš interesents.

Izaicinājumā var piedalīties dalībnieki no 13 (trīspadsmit) gadu vecuma (vai jaunāks, izmantojot vecāku izveidotu apakškontu).

6. Izaicinājuma formāts

Izaicinājums “Veloaktīvs 2024” ir individuālas riteņbraukšanas sacensības, kur dalībnieki individuāli pārvietojoties ar velosipēdu krāj kilometrus.

Mērķis ir ik dienu vienā aktivitātē nobraukt līdz 15 km garu distanci, katru aktivitāti uzsākot vai pabeidzot Liepājas valstspilsētas administratīvajā teritorijā.

Diennaktī tiek ieskaitīts garākais nobraukto km skaits vienā aktivitātē*, maksimālais izaicinājumā ieskaitīto km skaits diennaktī – 15 km.

Piemēram, dalībniekam, kurš diennaktī veicis divas aktivitātes – 8 un 14 km garumā, izaicinājumam tiks ieskaitīta garākā aktivitāte – 14 km. Savukārt, ja dalībnieks veicis 18 km garu aktivitāti, tad izaicinājumā tiks ieskaitīti 15 km.

Par dalībnieku tiek uzskatīts tikai tāds dalībnieks, kurš pats pārvietojas ar velosipēdu.

Velosipēds nedrīkst būt aprīkots ar elektromotoru, kā arī Izaicinājumā netiks ieskaitītas ar velotrenažieri veiktās aktivitātes.

*viena aktivitāte – nepārtraukta (var būt ar pauzēm) distantrace.com platformā reģistrēta veloaktivitāte

7. Pievienošanās Izaicinājumam

Izaicinājumam var pievienoties jebkurā brīdī platformā distantrace.com.

Dalībnieka pievienošanās soļi Izaicinājumam:

 • Reģistrējas platformā distantrace.com;
 • Pievieno sporta lietotni, kurā tiks fiksētas aktivitātes: (Garmin, Suunto, MapMyRun, Polar, Decathlon, Addidas Runtastic u.c.) vai pievieno Distantrace lietotni savam IWatch;
 • Apliecina piekrišanu sacensību nolikumam un reģistrējas Izaicinājumam “Veloaktīvs 2024 – Liepāja”;;
 • Ieraksta riteņbraukšanas aktivitāti viedierīcē un/vai lietotnē, lai veiktā aktivitāte automātiski tiktu reģistrēta Izaicinājumā;
 • Izaicinājuma dalībnieka profilam platformā ir jābūt publiskam.

8. Riteņbraukšanas aktivitāšu veikšana un apkopošana

Riteņbraukšanas aktivitāte tiek veikta dalībnieka viedierīcē vai lietotnē, bet veikto aktivitāšu apkopošana un pieskaitīšana Izaicinājuma rezultātam notiek dalībnieka izveidotā un iestatītā/savienotā platformas distantrace.com profilā.

Lai aktivitātes tiktu ieskaitītas Izaicinājuma, dalībniekam ir jāreģistrējas Izaicinājumam un jāpieslēdz sava sporta lietotne pirms aktivitātes veikšanas. Tiks ieskaitītas tikai tās aktivitātes, kas veiktas pēc reģistrācijas Izaicinājumā un pēc Izaicinājuma sākuma. Izaicinājuma norises laiks un vieta norādīta nolikumā iepriekš.

Lai riteņbraukšanas aktivitāte tiktu ieskaitīta Izaicinājumā, tai jāilgst vismaz 10 minūtes ar vismaz 1 km distanci.

Aktivitāte ir jāsinhronizē ar distantrace.com pirms Izaicinājuma norises beigu laika. Mobilās lietotnes tiks sinhronizētas automātiski, tomēr dalībnieki tiek aicināti pārliecināties par datu sinhronizāciju pirms Izaicinājuma beigām. Izaicinājumā var augšupielādēt tikai aktivitātes, kas veiktas Izaicinājuma laikā iepriekšējās 24 stundās.

9. Izaicinājumā iekļauts

 • Izaicinājuma platformas distantrace.com izmantošana;
 • digitāls diploms par dalību Izaicinājumā;
 • balvas no atbalstītājiem;
 • īpašs pasākums un apbalvošanas ceremonija Izaicinājuma noslēgumā;

10. Uzvarētāja noteikšana

Uzvarētājs tiek noteikts, ņemot vērā izaicinājuma ietvaros dalībnieka nobraukto kilometru kopsummu, ievērojot, ka tiek ieskaitīti 15 km diennaktī.

11. Apbalvošana

Uzvarētāji tiks apbalvoti klātienē 27. septembrī pulksten 23.00 – velorogaininga sacensību “Nakts Velobums” norises vietā (skvērā pie “Čili Pizza” Stendera ielā)

 • pēc organizatoru ieskatiem, izvērtējot uzvarētāju skaitu, balvas Izaicinājuma apbalvošanā;
 • atbalstītāja dāvanu karte velosipēda iegādei vai cita vērtīga, organizatora sarūpēta balva vienam, pēc nejaušības principa izvēlētam, dalībniekam;
 • Iespējamas organizatoru pārsteigumu balvas dalībniekiem.

12. Dalībnieku drošība

Izaicinājuma dalībnieki ievēro Ministru kabineta 2015. gada 2. jūnija noteikumos Nr. 279 “Ceļu satiksmes noteikumi” noteikto. https://likumi.lv/ta/id/274865

Dalībnieki pārvietojas ar velosipēdiem, kas aprīkoti atbilstoši ceļu satiksmes noteikumiem.

Dalībniekiem rekomendējoši ir izmantot aizsargķiveres un atstarojošās vestes.

Dalībniekiem obligāti jāiepazīstas un jāievēro Izaicinājuma drošības noteikumi. Dalībnieks apņemas necelt nekāda veida pretenzijas pret Izaicinājuma rīkotājiem iespējamo traumu gadījumā, kas radušās paša dalībnieka vainas, apstākļu nenovērtēšanas vai pārslodzes dēļ.

13. Protesti

Izaicinājuma rīkotājs patur tiesības anulēt visu to personu dalību, kuras Izaicinājumā ir piedalījušās, vismaz 1 (vienu) reizi izmantojot neatļautus paņēmienus, piemēram, apzināti sniedzot nepareizu vai kļūdainu informāciju, vai pārkāpjot drošību.

Ja tiek pierādīts, ka Izaicinājuma dalībnieki izmanto aizliegtus paņēmienus, jebkura dalība, arī tāda, kas veikta saskaņā ar šo nolikumu, tiek anulēta bez brīdinājuma.

Protesti tiek nosūtīti Izaicinājuma rīkotājiem e-pastā. Rīkotāju pieņemtais (protesta) lēmums tiks nosūtīts atbildes e-pastā.

14. Rezultāti

Dalībnieki, kas būs reģistrējušies Izaicinājumam varēs sekot līdzi saviem rezultātiem, izmantojot DistantRace platformu.

15. Izaicinājuma nolikums un tā izmaiņas

Izaicinājuma dalībnieks viennozīmīgi piekrīt šim nolikumam un apņemas to ievērot.

Rīkotāji nenes atbildību par dalībnieku nolikuma nezināšanu un neievērošanu.

Rīkotājiem ir tiesības izlemt jautājumus, kuri nav minēti Sacensību nolikumā, kā arī, iepriekš nebrīdinot dalībniekus, veikt izmaiņas šajā nolikumā.

Pēdējās izmaiņas šajā nolikumā veiktas 08.04.2024.

16. Personas datu aizsardzība

Piesakoties Izaicinājumam, dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par patiesas informācijas norādīšanu, par tās sastādīšanas precizitāti un pieļautajām kļūdām, ievadot informāciju.

Datu pārzinis ir Liepājas veloaktīvistu un ziemas peldētāju klubs “VeloRonis”, adrese: Siguldas iela 19-41, Liepāja, LV-3401. Izaicinājuma rīkotājs ciena dalībnieku privātumu.

Piesakoties Izaicinājumam, dalībnieks piekrīt savu personas datu apstrādei Izaicinājuma rīkošanas vajadzībām. Izaicinājuma rezultātu objektīvai nodrošināšanai ir nepieciešams norādīt dalībnieka vārdu, uzvārdu, dzimumu, dzimšanas datus.

Publiski redzamajos rezultātos ir redzama dalībnieka vārds, uzvārds, kas arī tiks izmantota sabiedrības informēšanai par Izaicinājuma norisi.

Jebkurā brīdī Izaicinājuma dalībniekam ir iespēja pieprasīt dzēst vai veikt labojumus savos personas datos. Ja dalībnieka personas dati tiek dzēsti, tad šī persona nevar pretendēt un atsakās no jebkādām balvām, kas tiek pasniegtas Izaicinājuma dalībniekiem.

Izaicinājuma rīkotājiem nav piekļuves dalībnieku izveidotajām parolēm. Tās atjaunot var katrs dalībnieks pats, autorizējoties distantrace.com platformā. Dalībnieki ir personīgi atbildīgi par paroles drošību. Aizliegts sava konta pieslēgšanās datus nodot citām personām.

Katrs dalībnieks ir atbildīgs par drošību ierīcēs, no kurām pieslēdzas distantrace.com platformā. Dalībnieks atbild par piekļuves ierobežošanu savām viedierīcēm un visām darbībām, kas tiek veiktas kontā vai izmantojot sava konta pieslēgšanās informāciju.

Izaicinājuma dalībnieki, piesakoties Izaicinājumam, piekrīt Izaicinājuma laikā uzņemto foto un videomateriālu izmantošanai Izaicinājuma rīkotāja vajadzībām, tai skaitā, bet ne tikai publicēšanai mājaslapā veloronis.lv, medijos un sociālajos portālos.

Dalībnieks, piesakoties Izaicinājumam, norāda savu e-pastu, tas tiek iekļauts dalībnieku datubāzē ar nolūku informēt dalībnieku par jaunumiem vai izmaiņām Izaicinājuma informācijā, kā arī citās norisēs. No jaunumu saņemšanas jebkurā brīdī dalībniekam ir iespēja atrakstīties, sūtot savas vēlmes uz e-pastu info@veloronis.lv.

Jautājumu gadījumā par Izaicinājuma norisi lūdzam sazināties ar rīkotājiem:

veloronis@veloronis.lv

Inga Krivcova +371 26324104

Margarita Teivāne +371 29748164