blockimage

XIV Latvijas atklātais ziemas peldēšanas čempionāts

2018. gada 27. janvārī

Atbalsta

 
 

NOLIKUMS

1. Mērķis un uzdevums

Pulcināt Latvijas un starptautiskos ziemas peldētājus, turpinot ikgadējo tradīciju. Veicināt norūdīšanās un ziemas peldēšanas attīstību, klubu un grupu veidošanu Latvijā. Popularizēt norūdīšanos un ziemas peldēšanu iedzīvotāju vidū Latvijā, aktivizēt jau esošo ziemas peldētāju kopu darbību, kā arī sadarbību starp klubiem, sadarbību ar vietējām pašvaldībām, sabiedriskajām un komercorganizācijām.

Noskaidrot labākos individuālos un ziemas peldēšanas klubu peldētājus. Čempionātā var piedalīties jebkuras valsts ziemas peldētāji.

2. Vieta un laiks

Sacensības notiks 2018.gada 27.janvārī, plkst.12.00 – Liepājā, Beberliņu ūdenskrātuvē (Lībiešu ielā 2/6, Liepājā).

3. Vadība

Ziemas peldēšanas čempionātu organizē Liepājas veloaktīvistu un ziemas peldētāju klubs “VeloRonis” sadarbībā ar Liepājas pilsētas pašvaldību.

4. Dalībnieki un pieteikšanās

Sacensībās var piedalīties jebkurš peldētājs, kurš aizpilda pieteikuma anketu, un sacensību vietā un dienā sacensību organizatoriem iesniedz pieteikuma veidlapu, kurā ar savu parakstu apliecina, ka viņa veselības stāvoklis ir atbilstošs ziemas peldēšanai ūdenī (0 +5C), un par savu veselības stāvokli sacensību laikā atbild pats. Sacensību dalībniekiem, jaunākiem par 18 gadiem nepieciešama vecāku klātbūtne, kuri arī paraksta pieteikumu. Dalībnieki, kuri pirmo reizi piedalās ziemas peldēšanas sacensībās ieteicams veikt tikai vienu distanci.

Sacensību dalībnieku pieteikšanās: no 13.12.2017. līdz 22.01.2018. (ieskaitot) elektroniski mājaslapā veloronis.lv. Čempionātā dalībnieku akreditācija 26.01.2018. no pulksten 17.00 – 20.00 Royal Hotel Liepāja (Stūrmaņu iela 1, Liepāja), 27.01.2018. no 10.00 – 11.00,  Beberliņos, Lībiešu ielā 2/6, Liepājā (organizatoriem ir tiesības pieprasīt personu apliecinošu dokumentu).

5. Sacensību norise

Sacensības notiks vienā posmā:

1.distance. 25 m brasā ar laika kontroli 11 vecuma grupās (A-K), atsevišķi sievietes un vīrieši;

2.distance. 50 m brīvajā stilā ar laika kontroli 11 vecuma grupās (A-K), atsevišķi sievietes un vīrieši;

3.distance. 100 m brīvajā stilā 11 vecuma grupās (A-K), atsevišķi sievietes un vīrieši;

4.distance. 200 m brīvajā stilā 9 vecuma grupās (B-J), atsevišķi sievietes un vīrieši;

5.distance. 450 m brīvajā stilā 9 vecuma grupās (B-J), atsevišķi sievietes un vīrieši;

6.Klubu komandu stafete 4 x 25 m, vecuma grupās S1 (līdz 150 gadiem), S2 (151+)

7.distance. “Jaunie roņi” – iemērkšanās ūdenī;

8.distance. “Roņi” – pelde ne vairāk kā 50 m bez laika kontroles.

6. Vecuma grupas

Vecuma grupa    Dzimšanas gadi            Vecums

A        1999.g. un jaunāki        līdz 20 gadiem

B        1998-1989            no 20 līdz 29 gadiem

C        1988-1979            no 30 līdz 39 gadiem

D        1978-1974            no 40 līdz 44 gadiem

E        1973-1969            no 45 līdz 49 gadiem

F        1968-1964            no 50 līdz 54 gadiem

G        1963-1959            no 54 līdz 59 gadiem

H        1958-1954            no 60 līdz 64 gadiem

I        1953-1949            no 65 līdz 69 gadiem

J        1948-1944            no 70 līdz 74 gadiem

K        1943 un vecāki            75 un vairāk

7. Programma

10:00    Čempionāta biroja atvēršana

10:00 – 11:00    Dalībnieku pieteikumu reģistrācija

12:00 – 12:30    Atklāšanas ceremonija, informācija, iesildīšanās.

12:30 – 13:30    1.distance – 25 m brass, sākot ar vecāko sieviešu grupu

13.30 – 13.40    8.distance – „Roņi” – peldēšana ne vairāk par 50 m – brīvā stilā, bez laika kontroles

13:40 – 14:40    2.distance – 50 m brīvais stils, sākot ar vecāko sieviešu grupu

14:50 – 15:10    6.distance – stafete 4x25m, sākot ar S2 grupu

15.20 – 15.40     3.distance – 100 m brīvais stils, sākot ar vecāko sieviešu grupu

15:40 – 16:00    4.distance – 200 m brīvais stils, sākot ar vecāko sieviešu grupu

16:00 – 16:40    5.distance – 450 m brīvais stils, sākot ar vecāko sieviešu grupu

7.distance – „Jaunie roņi”- iemērkšanās aukstajā ūdenī – paralēli sacensībām atsevišķi ierīkotā vietā.

Uzvarētāju apbalvošana un dalībnieku bankets (laiks un vieta tiks precizēta).

Atkarībā no laika apstākļiem un pieteikušos dalībnieku skaita sacensību organizatoriem ir tiesības programmu mainīt, par to paziņojot sacensību dalībniekiem. Sacensībās var piedalīties 200 dalībnieku, sasniedzot šo skaitu pieteikumu pieņemšana var tikt pārtraukta. Nepiemērotu laika apstākļu vai citu iemeslu dēļ čempionāts var tikt atlikts.

8. Sacensību nosacījumi

Apģērbs – parasts peldēšanas peldkostīms, peldbikses, peldbrilles, peldcepure.

Apģērbs nedrīkst būt ar speciālu sildīšanas iespējām (termodrēbes). Jāpeld bez cimdiem, bez apaviem.

Nedrīkst pirms peldēšanas lietot stimulējošus medikamentus, alkoholu, iesmērēt ķermeni ar vielām, kas silda ķermeni.

Starts – bez lēciena ūdenī, atgrūžoties ar kājām no kāpnēm vai atbalsta sienas, turoties ar vienu roku pie balsta. Pleciem jābūt zem ūdens.

Peldēšana

25 m brasā – visām vecuma grupām distancē, ar laika kontroli, peldēšanas stils – ,,brasā” ar galvas virspusi virs ūdens.

50 m brīvajā stilā – visām vecuma grupām distancē, ar laika kontroli, peldēšanas stils – brīvais stils, obligāti nepieciešama ūdeni necaurlaidīga peldcepure. Pagrieziens kūleņveida – aizliegts! Var lietot peldēšanas brilles.

Garās distances – 100m (visām vecuma grupām), 200m un 450m (tikai no „B” līdz „J” vecuma grupai, peldētājiem no 20 līdz 70 gadiem) brīvajā stilā ar laika kontroli, obligāti nepieciešama ūdeni necaurlaidīga peldcepure, peldēšanas brilles. Peldējums notiks baseina akvatorijā, boja nav nepieciešama. Kūleņveida pagrieziens – aizliegts!

Dalībniekam atļauts piedalīties ne vairāk kā divās garajās distancēs.

Piedalīties 200m un 450m peldējumā var tikai tie dalībnieki, kuri jau iepriekš piedalījušies izturības peldējumā ziemas peldēšanas sacensībās un kuru norūdīšanās un peldēšanas pakāpi var apliecināt klubu vadītāji, kas paraksta apliecinājuma formu un iesniedz čempionāta orgkomitejā. Pirms starta dalībnieka veselības stāvokli sacensību vietā novērtē mediķis.

450m izturības sacensības peldētāji tiks pielaisti startam tikai palīga pavādībā – pilnvarotais, kurš ir atbildīgs par peldētāju, tostarp garantē viņa spēju nopeldēt visu distanci.

Asistenta pienakumi:

  • sekot līdzi peldētājam starta zonā;
  • atrasties starta zonā visa peldējuma garumā;
  • pabrīdināt tiesnesi, lai pārtrauktu peldētāja peldējumu, ja ir aizdomas, ka peldes turpināšanās apdraud peldētāja dzīvībai un/vai veselībai;
  • pēc peldes nodrošināt peldētājam nepieciešamo atbalstu, kamēr peldētājs pilnībā tiks atveseļots.

Visiem izturības sacensību dalībniekiem saskaņā ar čempionāta programmu peldējuma dienā jāpārbauda veselības stāvokli.

Medicīniskā testēšana ietver asinsspiediena, alkohola un narkotiku klātbūtnes pārbaudi.

Medicīniskās izmeklēšanas rezultāti nav apspriežami, negatīvie rādītāji ir pamatojums atcelt peldētāja piedalīšanu.

Organizatori patur tiesības samazināt distanci vai atcelt izturības sacensības, ja laika apstākļi kļūst neparedzamāki un palielina peldētāju apdraudējuma risku. Lēmums ir galīgs un to nevar būt apspriest.

Tiesnešiem ir tiesības pārtraukt peldēja peldēšanu, ja ir aizdomas, ka peldētājs rīkojas nepietiekami, un peldes turpināšanās apdraud viņa dzīvībai un veselībai.

Piedalīties 450m peldējumam var tikai tie dalībnieki, kuri jau iepriekš piedalījušies 450m izturības peldējumā ziemas peldēšanas sacensībās, kuru norūdīšanās un peldēšanas pakāpi var apliecināt klubu vadītāji, kas paraksta apliecinājuma formu un iesniedz čempionāta orgkomitejā un saņem medicīniskās pārbaudes pozitīvu atļauju.

Finišs – pieskaroties ar roku pie baseina gala sienas (dēļa).

Dalībniekiem obligāti jāiepazīstas un jāievēro sacensību drošības noteikumi.

Ja dalībnieks redz, ka noteikumi netiek ievēroti, ieteicams brīdināt dalībnieku, kā arī skatītāju, kurš pārkāpj noteikumus un/vai paziņot par to sacensību organizatoriem.

Ja sacensības notiek ledū ierīkotā baseinā, peldot, iekāpjot un izkāpjot no baseina, jāuzmanās no baseina gala un sāna ledus sienām, lai sevi nesavainotu.

Protesti – jāiesniedz rakstiskā veidā sacensību organizatoriem 15 min. laikā pēc pieņemtā lēmuma (protesta) pasludināšanas, iemaksājot drošības naudu 10 EUR apmērā. Protestu izskatīšana – pēc katras distances finišā. Ja protests apmierināts, drošības naudu atdot protesta iesniedzējam.

9. Apbalvošana

Visi dalībnieki tiks apbalvoti ar diplomiem, pirmā, otrā un trešā vieta distancēs ar laika kontroli – arī ar medaļām individuāli visās vecuma grupās.

Ātrākais dalībnieks kopvērtējumā 25 m un 50 m distancēs (atsevišķi sievietes un vīrieši) saņem naudas prēmiju 50 EUR apmērā.

KONTAKTI:

veloronis@veloronis.lv
Inga Krivcova +371 26324104

Margarita Teivāne +371 29748164