blockimage

NOLIKUMS

1. Mērķis un uzdevums

Pulcināt Latvijas un starptautiskos ziemas peldētājus, turpinot ikgadējo tradīciju. 

Veicināt norūdīšanās un ziemas peldēšanas attīstību, klubu un grupu veidošanu Latvijā. 

Popularizēt norūdīšanos un ziemas peldēšanu iedzīvotāju vidū Latvijā, aktivizēt jau esošo ziemas peldētāju klubu darbību.

Veicināt jebkāda veida sporta klubu sadarbību ar ziemas peldēšanas klubiem, sadarbību ar vietējām pašvaldībām, sabiedriskajām un komercorganizācijām.

Noskaidrot  Latvijas labākos  individuālos peldētājus  un komandas, noteikt uzvarētājus 2020. gada Liepājas atklātajā ziemas peldēšanas čempionātā un XVI Latvijas atklātā ziemas peldēšanas čempionāta 2. posmā. 1.posms notiek 2019.gada 1.,2.novembrī Jelgavā, Jelgavas atklātais čempionāts ziemas peldēšanā „11. Jelgavas Roņu Kauss”. Čempionātā var piedalīties jebkuras valsts sportisti.

2. Vieta un laiks

Sacensības notiks 2020.gada 25.janvārī, plkst.12.00 – Liepājā, Beberliņu ūdenskrātuvē (Lībiešu ielā 2/6, Liepājā).

3. Vadība

Ziemas peldēšanas čempionātu organizē Liepājas veloaktīvistu un ziemas peldētāju klubs “VeloRonis” ar Liepājas pilsētas pilsētas atbalstu.

4. Distances

 • 1.distance (LČ DIST). 25 m brasā ar laika kontroli 13 vecuma grupās (A1-J2), atsevišķi sievietes un vīrieši;
 • 2.distance (LČ DIST). 25 tauriņstils ar laika kontroli 13 vecuma grupās (A1-J2), atsevišķi sievietes, vīrieši;
 • 3.distance (LČ DIST). 50 m brīvajā stilā ar laika kontroli 13 vecuma grupās (A1-J2), atsevišķi sievietes un vīrieši;
 • 4.distance (LČ DIST). 100 m brass “Head-Up” 13 vecuma grupās (A1-J2), atsevišķi sievietes un vīrieši;
 • 5.distance. 200 m brīvajā stilā 9 vecuma grupās (B-J), atsevišķi sievietes un vīrieši;
 • 6.distance (LČ DIST). 450 m brīvajā stilā 9 vecuma grupās (B-J), atsevišķi sievietes un vīrieši;
 • 7. Klubu komandu stafete 4 x 25 m, vecuma grupās S1 (līdz 150 gadiem), S2 (151+);
 • 8.distance. “Jaunie roņi” – iemērkšanās ūdenī;
 • 9.distance. “Roņi” – pelde ne vairāk kā 50 m bez laika kontroles.

(LČ DIST) – XVI Latvijas ziemas peldēšanas čempionāta posmu (Liepāja, Jelgava) kopvērtējuma distance.

5. Sacensību programma

 • 10:00 Čempionāta biroja atvēršana 
 • 10:00 – 11:00 Dalībnieku pieteikumu reģistrācija 
 • 12:00 – 12:30 Atklāšanas ceremonija, informācija, iesildīšanās.
 • 12:30 – 13:10 1.distance – 25 m brass “Head-Up”, sākot ar vecāko sieviešu grupu
 • 13:10 – 13:30 2.distance – 25 m tauriņstils, sākot ar vecāko sieviešu grupu
 • 13.30 – 13.40 9.distance – „Roņi” – peldēšana ne vairāk par 50 m – brīvā stilā, bez laika kontroles
 • 13:40 – 14:40 3.distance – 50 m brīvais stils, sākot ar vecāko sieviešu grupu
 • 14:50 – 15:10 7.distance – stafete 4x25m, sākot ar S2 grupu
 • 15.20 – 15.40 4.distance – 100 m brass “Head-Up”, sākot ar vecāko sieviešu grupu
 • 15:40 – 16:00 5.distance – 200 m brīvais stils, sākot ar vecāko sieviešu grupu
 • 16:00 – 16:40 6.distance – 450 m brīvais stils, sākot ar vecāko sieviešu grupu
 • 8.distance – „Jaunie roņi”- iemērkšanās aukstajā ūdenī – paralēli sacensībām atsevišķi ierīkotā vietā.
 • 17.00 Uzvarētāju apbalvošana. Pēc apbalvošanas velosipēda un TALLINK kruīza pasniegšana kādam no sacensību maksas distanču dalībniekiem (dalībniekam jābūt klātienē). 
 • 19.00 Dalībnieku bankets Europa City Amrita Hotel, Rīgas ielā 7/9, Liepāja. 

Atkarībā no laika apstākļiem un pieteikušos dalībnieku skaita sacensību organizatoriem ir tiesības programmu mainīt, par to paziņojot sacensību dalībniekiem.

6. Dalībnieki

Sacensības ir starptautiskas, tajās var piedalīties jebkuras valsts peldētājs.

Sacensībās var piedalīties 200 dalībnieku, sasniedzot šo skaitu pieteikumu pieņemšana var tikt pārtraukta.

Sacensībās piedalās dalībnieki, kuri ir reģistrēti sacensībām.

Sacensību dalībniekiem, kuri jaunāki par 18 gadiem, nepieciešama vecāka, aizbildņa vai pilnvarotās personas klātbūtne sacensībās un reģistrācijā klātienē.

Sacensību dalībnieki tiek sadalīti sekojošās vecuma grupās pēc dzimšanas gada. Dalībnieku pilni gadi nosakāmi uz 31. oktobri 2020.g.  saskaņā ar IWSA noteikumiem

SVARĪGI: tam, kurš dzimis novembrī/ decembrī, jānosaka pilnu gadu skaitu!

Vecuma grupa Dzimšanas datumi Vecums sievietēm un vīriešiem
A1 no 01.11.2005. un vēlāk līdz 14 gadiem
A2 no 01.11.2000. līdz 31.10.2005. no 15 līdz 19 gadiem
B no 01.11.1990. līdz 31.10.2000. no 20 līdz 29 gadiem
C no 01.11.1980. līdz 31.10.1990. no 30 līdz 39 gadiem
D no 01.11.1975. līdz 31.10.1980. no 40 līdz 44 gadiem
E no 01.11.1970. līdz 31.10.1975. no 45 līdz 49 gadiem
F no 01.11.1965. līdz 31.10.1970. no 50 līdz 54 gadiem
G no 01.11.1960. līdz 31.10.1965. no 54 līdz 59 gadiem
H no 01.11.1955. līdz 31.10.1960. no 60 līdz 64 gadiem
I no 01.11.1950. līdz 31.10.1955. no 65 līdz 69 gadiem
J no 01.11.1945. līdz 31.10.1950. no 70 līdz 74 gadiem
J1 no 01.11.1940. līdz 31.10.1945. no 75 līdz 79 gadiem
J2 līdz 01.11.1940.g. un vecāki 80 un vecāki

„TAUTAS KLASE” ir ziemas peldētāji  sievietes un vīrieši visās vecuma grupās no A1 (līdz 14 gadiem) līdz J2 (80 gadi un vecāki), kuri piedalīsies distancēs „Jaunie Roņi” un „Roņi”. “TAUTAS KLASĒ” dalība bez maksas.

7. Iepriekšējā pieteikšanās sacensībām internetā

Līdz 17. janvāra plkst 23:59 iepriekšējā pieteikšanās internetā tiek veikta mājaslapā veloronis.lv.

Lai pieteiktos sacensībām internetā:

 • mājaslapā veloronis.lv tiek aizpildīta sacensību pieteikuma forma;
 • pārskaitīta dalības maksa uz organizatora norēķinu kontu saskaņā ar tālāk norādīto cenrādi:

Liepājas veloaktīvistu un ziemas peldētāju klubs „VeloRonis“
Reģ. Nr. 40008220083
AS “SEB banka”
LV60UNLA0050021816720
Maksājuma mērķis: Dalībnieka vārds, uzvārds un distance/-es.

Piesakoties sacensībām internetā, dalībnieks apņemas arī reģistrācijā klātienē 24. vai 25. janvārī uzrādīt personu apliecinošu dokumentu un dalībnieku sarakstā ar savu parakstu apliecina:

 • piekrišanu sacensību nolikumam;
 • sava veselības stāvokļa atbilstību ziemas peldēšanai ūdenī no 0 līdz +5C;
 • personīgu atbildību par savu veselības stāvokli sacensību laikā.

8. Reģistrācija sacensībām klātienē

24. janvārī no pulksten 17.00 līdz 20.00 reģistrācija un dalības apmaksa tiek veikta klātienē iepriekšējā reģistrācijā viesnīcā “Līva”, Lielā ielā 11, Liepājā.

Sacensību dienā, 25.janvārī, no pulksten 10.00 līdz 11.00 reģistrācija un dalības apmaksa tiek veikta klātienē reģistratūrā Liepājas ziemas peldvietā, Beberliņos, Lībiešu ielā 2/6, Liepājā.

Reģistrējoties sacensībām klātienē dalībnieks:

 • apņemas uzrādīt personu apliecinošu dokumentu;
 • aizpilda sacensību dalības pieteikuma anketu*;
 • samaksā dalības maksu skaidrā naudā.

Aizpildot sacensību dalības pieteikuma anketu, dalībnieks ar savu parakstu apliecina:

 • piekrišanu sacensību nolikumam;
 • sava veselības stāvokļa atbilstību ziemas peldēšanai ūdenī no 0 līdz +5C;
 • personīgu atbildību par savu veselības stāvokli sacensību laikā.

*Dalībniekiem, kas jaunāki par 18 gadiem, pieteikuma anketu paraksta vecāki, aizbildnis vai pilnvarotā persona.

9. Dalības maksa

Distance Grupa Piesakoties internetā līdz 7. janvārim (eur) Piesakoties internetā līdz 17. janvārim (eur) Piesakoties klātienē 24.,25. janvārī (eur)
25 m brass “Head-Up” B, C, D, E, F, G, H

A1, A2, I, J, J1, J2

15

5

17

7

25

10

25 m tauriņstils B, C, D, E, F, G, H

A1, A2, I, J, J1, J2

15

5

17

7

25

10

50 m brīvais stils B, C, D, E, F, G, H

A1, A2, I, J, J1, J2

15

5

17

7

25

10

25 m brass un 50 m brīvais stils

(abi peldējumi)

B, C, D, E, F, G, H

A1, A2, I, J, J1, J2

20

8

22

10

35

15

100 m brass “Head-Up” A1-J2 10 12 15
200 m brīvais stils B, C, D, E, F, G, H, I, J 10 12 15
450 m brīvai stils B, C, D, E, F, G, H, I, J 10 12 15
Klubu komandu stafete 20

Dalības maksas apmēru nosaka pēc tā datuma, kad tā tiek samaksāta, nevis pēc pieteikšanās datuma. Ja dalības maksa līdz sacensību dienai nav pārskaitīta, tad sacensību dienā jāmaksā pilna maksa!

Dalībniekiem, kuri uz sacensībām neierodas vai pasākums tiek atcelts nepārvaramu apstākļu (Force majeure) dēļ, iemaksātā dalības maksa netiek atgriezta.

10. Dalības maksā iekļauts

 • pirts, baļļa, tēja, zupa;
 • starta komplekts;
 • sagatavots sacensību baseins (5 peldceliņi);
 • profesionāla glābēja uzraudzība;
 • medicīniskā palīdzība sacensību vietā;
 • mantu glabātuve sacensību vietā;
 • balvas no sacensību sponsoriem un atbalstītājiem;
 • profesionāli fotogrāfi sacensību laikā;
 • apliecinājums par dalību Liepājas atklātajā ziemas peldēšanas čempionātā un XVI Latvijas atklātajā ziemas peldēšanas čempionātā;
 • 1.-3.vietu ieguvējiem katrā distancē un grupā diploms un medaļa.

11. Uzvarētāja noteikšana

Uzvarētāji tiek noteikti katrā disciplīnā un grupā atsevišķi vīriešiem un sievietēm.

25 m brasa un 50 m brīvā stila disciplīnā tiek noteikti absolūtie uzvarētāji starp visām vecuma grupām atsevišķi vīriešiem un sievietēm.

12. Apbalvošana

1.-3.vietas ieguvēji katrā vecuma grupā un disciplīnā tiek apbalvoti ar diplomiem, medaļām un piemiņas balvām.

Ātrākais dalībnieks kopvērtējumā 25 m brasa un 50 m brīvā stila distancēs (atsevišķi sieviešu un vīriešu vērtējumā) saņem naudas prēmiju 50 EUR apmērā.

Distancēs, kuras ietvertas abos Latvijas XVI ziemas peldēšanas čempionāta posmos (25m brass “Head-Up”, 25m tauriņstils, 50m brīvais stils, 100m brass “Head-Up”, 450m brīvais stils ar laika kontroli), abu posmu kopvērtējuma uzvarētāji tiks apbalvoti Latvijas ziemas peldēšanas sezonas nsolēgumā (vieta un laiks tiks precizēti) vai apbalvojums tiks nogādāts atsevišķi pēc vienošanās ar uzvarētāju.

13. Dalībnieku drošība

Dalībnieku drošībai sacensību vietā nodrošināts glābējs un mediķis, garajās distancē – neatliekamās medicīniskās palīdzības ekipāža.

Aizliegts pirms peldēšanas lietot stimulējošus medikamentus, alkoholu, iesmērēt ķermeni ar vielām, kas silda ķermeni.

Dalībniekiem obligāti jāiepazīstas un jāievēro sacensību drošības noteikumi. Dalībnieks apņemas necelt nekāda veida pretenzijas pret sacensību organizatoriem iespējamo traumu gadījumā, kas radušās paša dalībnieka vainas, apstākļu nenovērtēšanas vai pārslodzes dēļ.

Ja dalībnieks redz, ka noteikumi netiek ievēroti, ieteicams brīdināt dalībnieku, kā arī skatītāju, kurš pārkāpj noteikumus un/vai paziņot par to sacensību organizatoriem.

Ja sacensības notiek ledū ierīkotā baseinā, peldot, iekāpjot un izkāpjot no baseina, jāuzmanās no baseina gala un sāna ledus sienām, lai sevi nesavainotu.

14. Dalībnieku apģērbs

Apģērbs – parasts peldēšanas peldkostīms, peldbikses, peldbrilles, peldcepure.

Apģērbs nedrīkst būt ar speciālu sildīšanas iespējām (termodrēbes). Jāpeld bez cimdiem, bez apaviem.

15. Starta un finiša noteikumi

Distanču starts – bez lēciena ūdenī, atgrūžoties ar kājām no kāpnēm vai atbalsta sienas, turoties ar vienu roku pie balsta. Pleciem jābūt zem ūdens.

Distanču finišs – pieskaroties ar roku pie baseina gala sienas (dēļa).

16. Īpašie noteikumi 50 m brīvā stila peldētājiem

Obligāti nepieciešama ūdeni necaurlaidīga peldcepure.

Aizliegts kūleņveida pagrieziens!

17. Īpašie noteikumi klubu komandas stafetes peldētājiem

Komandas stafetē jāpiedalās abu dzimumu pārstāvjiem no viena kluba.

18. Īpašie noteikumi garo distanču peldētājiem

Garās distances ir 100m (visām vecuma grupām), 200m un 450m (tikai no „B” līdz „J” vecuma grupai, peldētājiem no 20 līdz 70 gadiem) brīvajā stilā ar laika kontroli, obligāti nepieciešama ūdeni necaurlaidīga peldcepure, peldēšanas brilles.

Peldējums notiks baseina akvatorijā, boja nav nepieciešama.

Kūleņveida pagrieziens – aizliegts!

Dalībniekam atļauts piedalīties ne vairāk kā divās garajās distancēs.

Piedalīties 200m un 450m peldējumā var tikai tie dalībnieki, kuri jau iepriekš piedalījušies izturības peldējumā ziemas peldēšanas sacensībās un kuru norūdīšanās un peldēšanas pakāpi var apliecināt klubu vadītāji, kas paraksta apliecinājuma formu un iesniedz čempionāta orgkomitejā. Pirms starta dalībnieka veselības stāvokli sacensību vietā novērtē mediķis.

450m izturības sacensības peldētāji tiks pielaisti startam tikai palīga vai asistenta pavadībā, kurš ir atbildīgs par peldētāju, tostarp garantē viņa spēju nopeldēt visu distanci.

Asistenta pienākumi:

 • sekot līdzi peldētājam starta zonā;
 • atrasties starta zonā visa peldējuma garumā;
 • pabrīdināt tiesnesi, lai pārtrauktu peldētāja peldējumu, ja ir aizdomas, ka peldes turpināšanās apdraud peldētāja dzīvībai un/vai veselībai;
 • pēc peldes nodrošināt peldētājam nepieciešamo atbalstu, kamēr peldētājs pilnībā tiks atveseļots.

Visiem izturības sacensību dalībniekiem saskaņā ar čempionāta programmu peldējuma dienā pie sacensību vietā esošā mediķa  jāpārbauda veselības stāvoklis.

Medicīniskā testēšana ietver asinsspiediena, alkohola un narkotiku klātbūtnes pārbaudi.

Medicīniskās izmeklēšanas rezultāti nav apspriežami, negatīvie rādītāji ir pamatojums atcelt peldētāja piedalīšanu.

Organizatori patur tiesības samazināt distanci vai atcelt izturības sacensības, ja laika apstākļi kļūst neparedzamāki un palielina peldētāju apdraudējuma risku. Lēmums ir galīgs un to nevar apspriest.

Tiesnešiem ir tiesības pārtraukt peldēja peldēšanu, ja ir aizdomas, ka peldētājs rīkojas neadekvāti, un peldes turpināšanās apdraud viņa dzīvībai un veselībai.

Piedalīties 450m peldējumam var tikai tie dalībnieki, kuri jau iepriekš piedalījušies 450m izturības peldējumā ziemas peldēšanas sacensībās, kuru norūdīšanās un peldēšanas pakāpi var apliecināt klubu vadītāji, kas paraksta apliecinājuma formu un iesniedz čempionāta orgkomitejā un saņem medicīniskās pārbaudes pozitīvu atļauju. Medicīniskās pārbaudes atļauju līdz startam distancē iesniedz pasākuma info centra darbiniekam.

19. Protesti

Protesti jāiesniedz rakstiskā veidā sacensību organizatoriem 15 min. laikā pēc pieņemtā lēmuma (protesta) pasludināšanas, iemaksājot drošības naudu 10 EUR apmērā. Protestu izskatīšana notiek pēc katras distances finišā. Ja protests apmierināts, drošības naudu atdot protesta iesniedzējam.

20. Rezultāti

Dalībnieku vieta grupā, vārds, uzvārds, vecuma grupa, rezultāts, valsts, pilsēta un klubs/biedrība tiks publicēti mājaslapas veloronis.lv čempionāta rezultātu sadaļā.

21. Reklāma

Piesakoties sacensībām, sacensību dalībnieki apliecina, ka piekrīt sacensību laikā uzņemto fotogrāfiju un videomateriālu izmantošanai sacensību organizatoru vajadzībām.

22. Sacensību nolikums un, tā izmaiņas

Tiesnešu kolēģijai kopā ar organizatoru ir tiesības izlemt jautājumus, kuri nav minēti sacensību nolikumā, kā arī, iepriekš nebrīdinot dalībniekus, veikt izmaiņas šajā nolikumā.

Organizatori nenes atbildību par dalībnieku nolikuma nezināšanu un neievērošanu.

Sacensību dalībnieks viennozīmīgi piekrīt šim nolikumam un apņemas to ievērot.

Pēdējās izmaiņas šajā nolikumā veiktas 22.10.2019.

23. Personas datu aizsardzība

Liepājas veloaktīvistu un ziemas peldētāju klubs “VeloRonis” kā sacensību organizators ciena sacensību dalībnieku privātumu.

Datu pārzinis ir Liepājas veloaktīvistu un ziemas peldētāju klubs “VeloRonis” , adrese: Siguldas iela 19-41, Liepāja, LV-3401.

Piesakoties sacensībām, dalībnieks piekrīt savu personas datu apstrādei sacensību organizēšanas vajadzībām. Sacensību rezultātu objektīvai nodrošināšanai ir nepieciešams norādīt dalībnieka vārdu, uzvārdu, dzimumu, dzimšanas datus un izvēlēto distanci. Citi dati iesniedzami brīvas izvēles kārtībā.

Publiski redzamajos rezultātos ir redzams dalībnieka izvēlētā distance, vārds, uzvārds, klubs un/vai pilsēta  un izcīnītā vieta. Ja dalībnieks nevēlas tikt uzrādīts publiski redzamajos sarakstos, viņam par to jāinformē čempionāta organizators uz e-pastu info@veloronis.lv. Šajā gadījumā publiski redzamajos sarakstos dalībnieks tiks norādīts kā “Anonīms”. Anonīms dalībnieks nevar pretendēt un atsakās no jebkādām balvām, kas tiek pasniegtas sacensību dalībniekiem.

Jebkurā brīdī sacensību dalībniekam ir iespēja pieprasīt dzēst vai veikt labojumus savas personas datos.

Sacensību dalībnieki, piesakoties sacensībām, piekrīt sacensību laikā uzņemto foto un videomateriālu izmantošanai sacensību organizatora vajadzībām, tai skaitā, bet ne tikai publicēšanai mājaslapā veloronis.lv, medijos un sociālajos portālos.

Dalībnieks, piesakoties sacensībām, norāda savu e-pastu, tas tiek iekļauts dalībnieku datu bāzē ar nolūku informēt dalībnieku par jaunumiem vai izmaiņām sacensību informācijā, kā arī citās norisēs. No jaunumu saņemšanas jebkurā brīdī dalībniekam ir iespēja atrakstīties, sūtot savas vēlmes uz e-pastu info@veloronis.lv.

KONTAKTI:

veloronis@veloronis.lv

Inga Krivcova +371 26324104

Margarita Teivāne +371 29748164

XVI Latvijas atklātais ziemas peldēšanas čempionāts

2020. gada 25. janvārī

Atbalsta